CỌ NHỤY

20.000 đ

Danh mục: Cọ naiil,

Công dụng: dùng để vẽ móng. Sản phẩm sử dụng kết hợp với bột vẽ móng.