Cọ phủi

35.000 đ

Danh mục: Phụ liệu móng,

Công dụng: dùng để phủi sạch bụi móng