KHUÔN NHÔM VÀNG

10.000 đ

Danh mục: Phụ liệu móng,

ông dụng: dùng để nối móng dài bằng cách đắp GEL, BỘT lên khuôn. Có thể sử dụng nhiều lần.