Vui lòng nhập Email!
Đại Lý Kềm Nghĩa Ngọc

Địa chỉ: 355 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.6681 8004 - 028. 6264 5377

Website: http://dailykemnghia.vn

Email: kemnghia.ngoc@gmail.com