MÓNG DÁN LỤA 12 vĩ

85.000 đ

Danh mục: Phụ liệu móng,

Móng dùng để dán lên móng thật, mềm mỏng, mịn