Vĩ móng 50 cây

45.000 đ

Danh mục: Phụ liệu móng,

Dùng để làm bảng màu hoặc bảng mẫu. 50 cây móng / 1 vĩ. Có thể xỏ vào khoen hoặc tạo hình quạt

Sản phẩm cùng danh mục